Kube: AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser

Nøgletalsgrupper

Nøgletalsgruppe: AMU - Arbejdsmarkedsuddannelser
AMU: Aktiviteten på arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) med oplysning om kursister og institutioner. Oplysningerne er baseret på institutionernes kvartalsvise indberetninger til UNI•C.
(AMU) Antal elevugerAntal elevuger er et udtryk for det aktivitetsomfang den enkelte kursist gennemgår på et AMU-kursus. Aktivitetsomfanget opgøres basalt set i dage, herefter omregnes således at: 1 kursistdag=1/5 elevuge, 1 elevuge=1/40 årselev.
(AMU) Antal kursisterAntal kursister som har afsluttet et AMU-kursus. Deltager samme person på flere kurser, tælles vedkommende med flere gange. Eventuelt sammenhængende forløb med flere registreringer (splitkurser) tælles også med flere gange.
(AMU) Antal kursister, pct.Procent af antal AMU-kursister i perioden.
(AMU) Antal kvartalspersonerAntal personer som har deltaget på et AMU-kursus i et kvartal. Hvis en person har deltaget på flere kurser vælges det kursus, der har størst aktivitetsomfang.
(AMU) Antal årseleverAntal årselever er et udtryk for det aktivitetsomfang den enkelte kursist gennemgår på et AMU-kursus. Aktivitetsomfanget opgøres basalt set i dage, herefter omregnes således at: 1 kursistdag=1/5 elevuge, 1 elevuge=1/40 årselev.
(AMU) Gennemsnitsalder ved startGennemsnitsalder ved starttidspunkt for AMU-deltagerne.

Dimensioner

Afholdende institutionAfholdende institution viser hvilken institution (ds_afdeling), der har gennemført undervisningen. Oplysningen er tilgængelig fra og med 2009 fra institutioner, der registrerer og indberetter fra de administrative systemer EASY og SIS.
Alder ved tilgangAlder målt på kursets starttidspunkt.
AMU 6 ugers selvvalgViser om en AMU-kursist udnytter en evt. ret til 6 ugers selvvalg eller ej (J/N).
AMU AfslutningsartAngivelse af hvorledes et AMU-kursus er afsluttet, herunder fx om kurset er gennemført med bevis eller certifikat, eller om kurset ikke er gennemført. Oplysningen indberettes kun af institutioner, som registrerer og indberetter via EASY- eller SIS-systemet. Således er oplysningen ikke tilgængelig for gruppen af øvrige kursusudbydere (institutioner, der indberetter via en særlig webside fx private udbydere af AMU-aktivitet herunder køreskoler).
AMU EUU - FagAMU-fag er den betegnelse der er valgt for arbejdsmarkedsuddannelserne. Grupperingen viser sammenhængen mellem Efteruddannelsesudvalgene (EUU) og de AMU-fag (eller AMUmål) som det enkelte EUU er ansvarlig for. Det er muligt at tilføje oplysningen om, hvilke Fælles Kompetence Beskrivelser (FKB’er) AMU-fagene har været udbudt under.
AMU EUU - FKBDe fælles kompetencebeskrivelser er rammebeskrivelser for AMU-aktiviteten, der dækker hvert deres jobområde på arbejdsmarkedet. Grupperingen viser sammenhængen mellem Efteruddannelsesudvalgene (EUU) og de Fælles Kompetence Beskrivelser (FKB’er) som det enkelte EUU er ansvarlig for. Det er muligt at tilføje oplysningen om, hvilke AMUfag (eller AMUmål) FKB’erne har været udbudt med.
AMU RekvirentRekvirenten (den finansierende myndighed) er normalt Undervisningsministeriet bortset fra deltagere henvist fra et jobcenter (tidligere arbejdsformidlingen, AF) eller kommune som led i aktivering. Rekvirenten fortæller ikke noget om hvem, der har betalt en evt. deltagerbetaling.
AMU SFIJa/Nej-angivelse af om AMU-kursisterne deltager under et Særligt tilrettelagt forløb for Flygtninge og Indvandrere (SFI).
Antal ansatte på arbejdsstedetAntal ansatte på kursisternes arbejdssted ultimo november forud for kursusstart. Bemærk, at arbejdsstedsstørrelse og virksomhedsstørrelse ikke er det samme for virksomheder med flere arbejdssteder. Datakilde: RAS (Danmarks Statistik).
ArbejdsmarkedsstatusEn persons status på arbejdsmarkedet: Beskæftiget, ledig eller uden for arbejdsstyrken, opgjort ultimo november forud for aktiviteten.

Oplysningen ajourføres en gang årligt ved hjælp af oplysninger fra Danmarks Statistik (RAS) og er 1-2 år bagud opdateringsmæssigt.
Arbejdsstedets beliggenhedKommune for kursisternes arbejdssted ultimo november forud for kursusstart. For selvstændige er arbejdsstedskommune lig bopælskommunen. Datakilde: RAS (Danmarks Statistik).
BopælKursisternes bopæl pr. 1/1 i året grupperet på region og kommune (evt. også landsdel).
Branche 
HerkomstKursisternes herkomst: Dansk, indvandrere og efterkommere. Indvandrere er personer født i udlandet, hvis forældre begge (eller den ene hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Efterkommere er personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Resten af befolkningen er af dansk oprindelse.
Højeste fuldført uddannelsePersonens højeste fuldførte uddannelse på kursets starttidspunkt.

Højeste fuldførte uddannelse ajourføres en gang årligt (ca 1/11) ved hjælp af oplysninger fra Danmarks Statistik og er 1-2 år bagud opdateringsmæssigt.
InstitutionerInstitutionens grundoplysninger samt oplysninger om beliggenhed og administrative tilhørsforhold.
Datakilde: Institutionsregisteret (UVM/UNI•C)
KønKursisternes køn.
Tid - KalenderårÅr afgrænset som 1/1 - 31/12.
VirksomhedsformVirksomhedsform er en opsplitning af arbejdsstederne efter sektortilhørsforhold til det offentlige og private område.