Kube: EAK - Elevtal - aktivitet

Nøgletalsgrupper

Nøgletalsgruppe: EAK - Elevtal - Aktivitet
Uddannelsesaktiviteten (tilgang, afgang, fuldførte, fuldførelsesprocent mv.) i hele uddannelsessystemet fra grundskole til ph.d.
(EAK) Afbrudsprocent (modelberegnet)Afbrudsprocenten er andelen af en årlig tilgang, der afbryder (eller estimeres til at afbryde) uddannelsen.
Afbrud/pauser/omvalg mv.: Elever med afbrudsmarkering, men som genoptager samme uddannelse inden for 15 måneder, regnes ikke som afbrudte. Ved ”samme uddannelse” forstås samme betragtede uddannelse eller uddannelsesgruppe på et givent niveau i uddannelsesforspalten. Fx har en elev på mureruddannelsen, som indenfor 15 mdr skifter til snedkeruddannelsen, afbrudt sin mureruddannelse men ikke afbrudt sin bygge-og anlægsuddannelse eller sin erhvervsuddannelse. Institutionsskifte regnes følgelig heller ikke som afbrud, hvis eleven bliver på samme uddannelse.
(EAK) AfbrudteAntal studerende, der har afbrudt en uddannelse et givent tællingsår (1/10-30/9). Fx omfatter afbrudte 2007 alle afbrudte i perioden 1/10/2006 til 30/9/2007.

Om pauser/omvalg mv. bemærkes: Elever med afbrudsmarkering, men som genoptager samme uddannelse inden for 15 måneder, regnes ikke som afbrudte. Ved ”samme uddannelse” forstås samme betragtede uddannelse eller uddannelsesgruppe på et givent niveau i uddannelsesforspalten. Fx har en elev på mureruddannelsen, som indenfor 15 mdr skifter til snedkeruddannelsen, afbrudt sin mureruddannelse men ikke afbrudt sin bygge-og anlægsuddannelse eller sin erhvervsuddannelse. Institutionsskifte regnes ikke som afbrud.

Gymnasiale uddannelser
• Databrud, seneste år (afbrudte): Antal afbrudte seneste registerår er erfaringsmæssigt for højt pga. manglende registreringer (10-20 procent). Se også nedenfor under ’tværgående’.
• Særlig 2012-usikkerhed (afbrudte, fuldførte): Forøget usikkerhed 2012 i antal afbrudte og fuldførte på stx og hf pga. fejl i indberetninger 2012.
Erhvervsfaglige uddannelser
• SOSU, Databrud 2008 (tilgang, bestand, fuldførte, afbrudte): Uddannelserne til social- og sundhedsassistent hhv. social og sundhedshjælper blev med reform i 2008 omlagt fra to selvstændige uddannelser til to trin på samme uddannelse, nemlig social- og sundhedsuddannelsen (de to trin på uddannelsen kan ikke ses af tallene her).
• Databrud, seneste år: Antal afbrudte er seneste registerår for stort på hovedområdeniveau (20-30 procent for mange afbrudte) pga. manglende registreringer. Se også nedenfor under ’tværgående’.
• Ph.d., databrud 2012 (tilgang, bestand, fuldførte, afbrudte): Indberetning 2012 mangler.
Tværgående
• Databrud, seneste år (afbrudte): Antal afbrudte seneste registerår er erfaringsmæssigt for højt p.g.a manglende registreringer. Dette gælder i særdeleshed EUD (20-30 procent for mange afbrudte på hovedområdeniveau). Dette skyldes, at elever som efter grundforløb endnu ikke er påbegyndt hovedforløb anses som afbrudt erhvervsfaglig uddannelse. For mange elever gælder at de først begynder hovedforløb i et nyt tællingsår – og dermed vil de indtil da stå som afbrudte. For mange afbrudte ses erfaringsmæssigt også på GYM, MVU og LVU (10-20 procent for mange afbrudte på hovedområdeniveau). Denne sidsteårs-unøjagtighed er korrigeret i de modelberegnede fuldførelsesprocenter, men altså ikke i optælling af antal afbrudte.

Datakilde: Elevregisteret (INTE, Danmarks Statistik)

(EAK) Afbrudte, gns. alderDen gennemsnitlige alder for elever/studerende der har afbrudt en uddannelse et givent tællingsår (1/10 - 30/9). Alder er opgjort på afgangstidspunktet.
(EAK) Afbrudte, gns. studietid (mdr)Det gennemsnitlige antal studiemåneder det har taget for elever/studerende at afbryde en uddannelse, opgjort for dem som har afbrudt et givent tællingsår (1/10-30/9).
(EAK) Afbrudte, median alder 
(EAK) BestandAntal studerende som er i gang med en uddannelse pr. 30. september et givent år. Fx omfatter bestanden 2007 alle igangværende pr. 30/9-2007.

Noter til tallene:
--------------------
Produktionsskoler, databrud seneste år (tilgang, bestand): Elever på produktionsskoler indberettes først efter afsluttet forløb. Det betyder, at seneste års nøgletal for tilgang og bestand først senere er komplette. Endelig bør det bemærkes, at et produktionsskoleforløb definitorisk set kun kan ende som fuldført. Der er nemlig ingen eksamen eller prøver. Det betyder, at fuldførelsesprocenten altid er 100%.

SOSU, databrud 2008 (tilgang, bestand, fuldførte, afbrudte): Uddannelserne til social- og sundhedsassistent hhv. social og sundhedshjælper blev med reform i 2008 omlagt fra to selvstændige uddannelser til to trin på samme uddannelse, nemlig social- og sundhedsuddannelsen (de to trin på uddannelsen kan ikke ses af tallene her).

Ph.d., databrud 2012 (tilgang, bestand, fuldførte, afbrudte): Indberetning 2012 mangler.

Datakilde: Elevregisteret (INTE, Danmarks Statistik)


(EAK) Bestand, gns. alderDen gennemsnitlige alder for elever/studerende på en uddannelse pr. 30. september et givent tællingsår. Alder er opgjort på bestandstidspunktet.
(EAK) Bestand, median alder 
(EAK) Fuldførelsesprocent (modelberegnet)Fuldførelsesprocenten er andelen af en årlig tilgang, der fuldfører (eller estimeres til at fuldføre) uddannelsen.

Fx er fuldførelsesprocent 2007 den andel af tilgangen 2007 (studerende, som er påbegyndt uddannelsen i perioden 1/10-2006 til 30/9-2007), der fuldfører (eller estimeres til at fuldføre).

Fuldførelsesprocenter kan fordeles på køn, herkomst, uddannelse og institution.

Afbrud/pauser/omvalg mv.: Elever med afbrudsmarkering, men som genoptager samme uddannelse inden for 15 måneder, regnes ikke som afbrudte. Ved ”samme uddannelse” forstås samme betragtede uddannelse eller uddannelsesgruppe på et givent niveau i uddannelsesforspalten. Fx har en elev på mureruddannelsen, som indenfor 15 mdr skifter til snedkeruddannelsen, afbrudt sin mureruddannelse men ikke afbrudt sin bygge-og anlægsuddannelse eller sin erhvervsuddannelse. Institutionsskifte regnes følgelig heller ikke som afbrud, hvis eleven bliver på samme uddannelse.

Hvor stor en andel af tilgangen, som endnu er i gang, kan ses af nøgletallet 'fuldførelsesprocent, modelandel'. En modelandel på 0% angiver at ingen fortsat er igang (alle har fuldført eller afbrudt), hvorfor fuldførelsesprocenten er faktisk. En modelandel på 100% betyder, at alle fra årets tilgang fortsat er i gang.
(EAK) FuldførteAntal studerende der har fuldført en uddannelse et givent tællingsår (1/10-30/9). Fx omfatter fuldførte 2007 alle fuldførte i perioden 1/10/2006 til 30/9/2007.

Noter til tallene:
--------------------
• GYM, særlig 2012-usikkerhed (afbrudte, fuldførte): Forøget usikkerhed 2012 i antal afbrudte og fuldførte på stx og hf pga. fejl i indberetninger 2012.
Erhvervsfaglige uddannelser
• SOSU, databrud 2008 (tilgang, bestand, fuldførte, afbrudte): Uddannelserne til social- og sundhedsassistent hhv. social og sundhedshjælper blev med reform i 2008 omlagt fra to selvstændige uddannelser til to trin på samme uddannelse, nemlig social- og sundhedsuddannelsen (de to trin på uddannelsen kan ikke ses af tallene her).
• Ph.d., databrud 2012 (tilgang, bestand, fuldførte, afbrudte): Indberetning 2012 mangler.

Datakilde: Elevregisteret (INTE, Danmarks Statistik)

(EAK) Fuldførte, gns. alderDen gennemsnitlige alder for elever/studerende, der har fuldført en uddannelse et givent tællingsår (1/10-30/9). Alder er opgjort på afgangstidspunktet.
(EAK) Fuldførte, gns. studietid (mdr)Det gennemsnitlige antal studiemåneder det har taget for elever/studerende at fuldføre en uddannelse, opgjort for dem som har fuldført et givent tællingsår (1/10-30/9).
(EAK) Fuldførte, median alder 
(EAK) KGS-gns, afbrudte (7-tr. m. omr.)Karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin.
Bemærk:
- Alle fagkarakterer fra grundskolens 9. klassetrin indgår i beregningen af gennemsnittet. Alle standpunkts-, prøve-, alle fagkarakter etc. er således omfattet. Se nærmere beskrivelse af datakilden KGS_gns.
- Alle karakter er opgjort på 7-trinsskala. Således er ældre karakterer afgivet på 13-skala omregnet til 7-trinsskala inden gennemsnitsberegning.
- Personer med færre end 7 karakterer indgår ikke i beregningen.
- Nøgletal med karaktergennemsnit findes for hhv. tilgang, fuldførte og afbrudte. Der er desuden mulighed for at se fordelingsmål for disse gennemsnit ved at krydse regnskabstallene med dimensionen ”Karakter grundskole”
- 9. klasseskarakter opnået før 2002 er uoplyst i datagrundlaget.

(EAK) KGS-gns, fuldførte (7-tr. m. omr.)Karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin.
Bemærk:
- Alle fagkarakterer fra grundskolens 9. klassetrin indgår i beregningen af gennemsnittet. Alle standpunkts-, prøve-, alle fagkarakter etc. er således omfattet. Se nærmere beskrivelse af datakilden KGS_gns.
- Alle karakter er opgjort på 7-trinsskala. Således er ældre karakterer afgivet på 13-skala omregnet til 7-trinsskala inden gennemsnitsberegning.
- Personer med færre end 7 karakterer indgår ikke i beregningen.
- Nøgletal med karaktergennemsnit findes for hhv. tilgang, fuldførte og afbrudte. Der er desuden mulighed for at se fordelingsmål for disse gennemsnit ved at krydse regnskabstallene med dimensionen ”Karakter grundskole”
- 9. klasseskarakter opnået før 2002 er uoplyst i datagrundlaget.

(EAK) KGS-gns, tilgang (7-tr. m. omr.)Karaktergennemsnit fra grundskolens 9. klassetrin.
Bemærk:
- Alle fagkarakterer fra grundskolens 9. klassetrin indgår i beregningen af gennemsnittet. Alle standpunkts-, prøve-, alle fagkarakter etc. er således omfattet. Se nærmere beskrivelse af datakilden KGS_gns.
- Alle karakter er opgjort på 7-trinsskala. Således er ældre karakterer afgivet på 13-skala omregnet til 7-trinsskala inden gennemsnitsberegning.
- Personer med færre end 7 karakterer indgår ikke i beregningen.
- Nøgletal med karaktergennemsnit findes for hhv. tilgang, fuldførte og afbrudte. Der er desuden mulighed for at se fordelingsmål for disse gennemsnit ved at krydse regnskabstallene med dimensionen ”Karakter grundskole”
- 9. klasseskarakter opnået før 2002 er uoplyst i datagrundlaget.
(EAK) KGY-gns, afbrudte (7-tr. m. omr.)Karaktergennemsnit (eksamenskvotienter) fra gymnasiet.
Bemærk:
- Eksamenskvotienter i gymnasiet omfatter både almen- og erhvervsgymnasial eksamen.
- Alle karakter er opgjort på 7-trinsskala. Således er ældre karakterer afgivet på 13-skala omregnet til 7-trinsskala inden gennemsnitsberegning.
- Nøgletal med karaktergennemsnit findes for hhv. tilgang, fuldførte og afbrudte. Der er desuden mulighed for at se fordelingsmål for disse gennemsnit ved at krydse regnskabstallene med dimensionen ”Karakter gymnasiet”
- Eksamenskvotienter opnået før ca. 1980 er uoplyst i datagrundlaget.
(EAK) KGY-gns, fuldførte (7-tr. m. omr.)Karaktergennemsnit (eksamenskvotienter) fra gymnasiet.
Bemærk:
- Eksamenskvotienter i gymnasiet omfatter både almen- og erhvervsgymnasial eksamen.
- Alle karakter er opgjort på 7-trinsskala. Således er ældre karakterer afgivet på 13-skala omregnet til 7-trinsskala inden gennemsnitsberegning.
- Nøgletal med karaktergennemsnit findes for hhv. tilgang, fuldførte og afbrudte. Der er desuden mulighed for at se fordelingsmål for disse gennemsnit ved at krydse regnskabstallene med dimensionen ”Karakter gymnasiet”
- Eksamenskvotienter opnået før ca. 1980 er uoplyst i datagrundlaget.
(EAK) KGY-gns, tilgang (7-tr. m. omr.)Karaktergennemsnit (eksamenskvotienter) fra gymnasiet.
Bemærk:
- Eksamenskvotienter i gymnasiet omfatter både almen- og erhvervsgymnasial eksamen.
- Alle karakter er opgjort på 7-trinsskala. Således er ældre karakterer afgivet på 13-skala omregnet til 7-trinsskala inden gennemsnitsberegning.
- Nøgletal med karaktergennemsnit findes for hhv. tilgang, fuldførte og afbrudte. Der er desuden mulighed for at se fordelingsmål for disse gennemsnit ved at krydse regnskabstallene med dimensionen ”Karakter gymnasiet”
- Eksamenskvotienter opnået før ca. 1980 er uoplyst i datagrundlaget.
(EAK) Modelandel (fuldførelses-/afbrudspct.)Andel modelberegnede angiver hvor stor en andel af en årlig tilgangspopulationen, som stadig er igang med uddannelsen, og som derfor har fået en modelberegnet afslutning (fuldført/afbrudt) i beregningen af de estimerede fuldførelsesprocenter.
(EAK) TilgangDet antal elever/studerende, der påbegynder en uddannelse eller uddannelsesgruppe et givent tællingsår (1/10-30/9). Fx omfatter tilgang 2007 alle påbegyndte i perioden 1/10/2006 til 30/9/2007.

Noter til tallene:
-------------------
Grundskole, databrud 2007 (tilgang): Grundskole før 2007 omfatter kun 8.-10.kl. Herefter er hele grundskolen omfattet, lige fra børnehaveklasse til 10. klasse. Det betyder, at den samlede tilgang til grundskolen i 2007 sker på samtlige klassetrin, hvorimod tilgangen de øvrige år består af nytilgangen til de to grupper "Børnehaveklasse - 9. klasse" og "10. klasse". Det betyder også, at den samlede tilgang i 2007 er kunstigt høj.

Produktionsskoler, databrud seneste år (tilgang, bestand): Elever på produktionsskoler indberettes først efter afsluttet forløb. Det betyder, at seneste års nøgletal for tilgang og bestand først senere er komplette. Endelig bør det bemærkes, at et produktionsskoleforløb definitorisk set kun kan ende som fuldført. Der er nemlig ingen eksamen eller prøver. Det betyder, at fuldførelsesprocenten altid er 100%.

GYM, Databrud 2009/2010 (tilgang): Pga. overgang til nyt administrativt system (fra GIA til AGYM) ses et databrud i tilgangen 2009/2010.

SOSU, databrud 2008 (tilgang, bestand, fuldførte, afbrudte): Uddannelserne til social- og sundhedsassistent hhv. social og sundhedshjælper blev med reform i 2008 omlagt fra to selvstændige uddannelser til to trin på samme uddannelse, nemlig social- og sundhedsuddannelsen (de to trin på uddannelsen kan ikke ses af tallene her).

KVU, politi, 2012: Politi har ingen fuldførte 2012 pga. ændring i eksamenstidspunktet.

Ph.d., databrud 2012 (tilgang, bestand, fuldførte, afbrudte): Indberetning 2012 mangler.

Datakilde: Elevregisteret (INTE, Danmarks Statistik)

(EAK) Tilgang, gns. alderDen gennemsnitlige alder for elever/studerende, der påbegynder en uddannelse et givent tællingsår. Alder er opgjort på tilgangstidspunktet.
(EAK) Tilgang, median alder 

Dimensioner

AlderAlder er opgjort på tilgangstidspunkt for tilgang og på afgangstidspunkt for afgang (afbrudsttidspkt., fuldførelsestidspkt.) og 30/9 for bestand. Alder er kun opgjort for personer med valide cpr.
BopælPersonens bopæl grupperet på kommune og region (evt. også landsdel), opgjort pr 1/1 i året.
HerkomstPersoneners herkomst fordelt på oprindelsesland og grupperinger heraf i verdensdele mv.
Højeste fuldførte uddannelsePersonens højeste fuldførte uddannelse. Hvis oplysningen bruges som baggrundsoplysning for elever i uddannelse skal det betragtes som højeste fuldførte FORUDGÅENDE uddannelse.
InstitutionerInstitutionens grundoplysninger samt oplysninger om beliggenhed og administrative tilhørsforhold.
Datakilde: Institutionsregisteret (UVM/UNI•C)
Karakter grundskoleGennemsnittet af samtlige karakterer fra 9. klassetrin.
Bemærk:
- Gennemsnittet er grupperet på 2 detailniveauer :
- ekskvo7 gr 2 (4,00 og lavere; 4,01-7,00; 7,01 og højere)
- ekskvo7 gr 1 (4,00 og lavere; 4,01-5,00; 5,01-7,00; 7,01-8,00; 8,01 og højere)
- Alle fagkarakterer fra grundskolens 9. klassetrin indgår i beregningen af gennemsnittet (se nærmere beskrivelse af datakilden KGS_gns)
- Alle karakter er opgjort på 7-trinsskala. Således er ældre karakterer afgivet på 13-skala omregnet til 7-trinsskala inden gennemsnitsberegning.
- Nøgletal med karaktergennemsnit findes for hhv. tilgang, fuldførte og afbrudte. Der er desuden mulighed for at se fordelingsmål for disse gennemsnit ved at krydse regnskabstallene med dimensionen ”Karakter grundskole”
- 9. klasseskarakter opnået før 2002 er uoplyst i datagrundlaget.

Datakilde: KGS_gns(UNI•C).
Karakter gymnasiumGennemsnittet af gymnasiekarakterer (eksamenskvotienter). Vises i grupperne - 4.0, 4.01-7.00, 7.01-.

Bemærk:
- Gennemsnittet er grupperet på 2 detailniveauer :
- ekskvo7 gr 2 (4,00 og lavere; 4,01-7,00; 7,01 og højere)
- ekskvo7 gr 1 (4,00 og lavere; 4,01-5,00; 5,01-7,00; 7,01-8,00; 8,01 og højere)
- Eksamenskvotienter i gymnasiet omfatter både almen- og erhvervsgymnasial eksamen.
- Alle karakter er opgjort på 7-trinsskala. Således er ældre karakterer afgivet på 13-skala omregnet til 7-trinsskala inden gennemsnitsberegning.
- Nøgletal med karaktergennemsnit findes for hhv. tilgang, fuldførte og afbrudte. Der er desuden mulighed for at se fordelingsmål for disse gennemsnit ved at krydse regnskabstallene med dimensionen ”Karakter gymnasiet”
Eksamenskvotienter opnået før ca. 1980 er uoplyst i datagrundlaget.

Datakilde: KGY_ekskvo(UNI•C).
KønPersonens køn.
Datakilde: PERSONBAGGR (Danmarks Statistik)
Tid - tællingsårÅr afgrænset som 1/10 - 30/9, hvor fx 2007 angiver perioden 1/10/2006 - 30/9/2007.
UddannelseGruppering af uddannelser efter type og indhold.
Uddannelserne er inddelt hierarkisk og entydigt på følgende niveauer: Hovedområder, hovedgrupper, mellemgrupper, undergrupper, uddannelser/uddannelsesretninger.
Datakilde: UNI-C's uddannelsesforspalte (UNI-C)
UU Center