Kube: EOU - Elevtal - overgang til uddannelse

Nøgletalsgrupper

Nøgletalsgruppe: EOU - Elevtal - Overgang til uddannelse
EOU: Overgang til uddannelse beskriver overgange mellem uddannelserne, fx hvor mange der fuldfører gymnasiet og fortsætter på videregående uddannelse. Ved overgang forstås personer, som på statustidspunktet er i gang med en uddannelse, eller forinden har fuldført en uddannelse. Bemærk: 1) Ved opbygning af egne tabeller bør følgende dimensioner specificeres: a. Fra-uddannelse (vælges typisk som filtervariabel) b. Til-uddannelse (vælges typisk som rækkevariabel). Uoplyst til-uddannelse omfatter dem, som ikke er overgået til anden uddannelse. c. Afgangsart (vælges typisk som filtervariabel). Afgangsart udtrykker hvordan fra-uddannelse er afsluttet (fuldført eller afbrudt). d. tid-tællingsår (vælges typisk som kolonnevariabel), som udtrykker afgangsåret, dvs. det tællingsår som fra-uddannelsen afsluttes. e. Nøgletal - Nøgletallet findes målt absolut og som procent (abs/pct). Valgte afgangsart mv. (fuldførte, afbrudte eller begge: afgang) giver population bag de absolutte tal og er procentgrundlag. 2) Overgang fra afbrudt uddannelse til samme uddannelse er altid 0 såfremt statustidspunktet er 15 måneder eller mindre. Det skyldes, at UNIC tæller sådanne kortere afbrud som pauser på uddannelsen snarere end et reelt afbrud. Afbrud med pauser på mere end 15 måneder (1 år + en sommerferie) tælles dog som afbrud. 3) Overgange i seneste år er ikke fuldt sammenlignelige med de foregående år, idet visse overgange sker i registermæssig ’fremtid’, hvis elevens afslutning ligger for tæt på afslutningen af tællingsåret (30. september) og eleven vil indgå i kategorien ”uoplyst/ukendt”. Datamanglen seneste år varierer med uddannelse og stiger med antal statusmåneder, og datamanglen er således større for 27 måneder end 3-månedersstatus idet fx fuldførte i juni 2010 først vil have en fuldt beskrevet 27mdr overgang til uddannelse når registret for 2013 foreligger. Mre præcist gælder, at fuld sammenlignelighed med tidligere år er a. for 3 og 6 måneders status er seneste år minus 1 år, b. for 15 måneder seneste år minus 2 år, c. for 27 måneder seneste år minus 3 år.
(EOU) Overgang til udd. 15 mdr (abs)Antal af fra-uddannelsens afgang som 15 måneder efter afgang har overgang til ny uddannelse (til-uddannelse).
(EOU) Overgang til udd. 15 mdr (pct)Procent af fra-uddannelsens afgang som 15 måneder efter afgang har overgang til ny uddannelse (til-uddannelse).
(EOU) Overgang til udd. 27 mdr (abs)Antal af fra-uddannelsens afgang som 27 måneder efter afgang har overgang til ny uddannelse (til-uddannelse).
(EOU) Overgang til udd. 27 mdr (pct)Procent af fra-uddannelsens afgang som 27 måneder efter afgang har overgang til ny uddannelse (til-uddannelse).
(EOU) Overgang til udd. 3 mdr (abs)Antal af fra-uddannelsens afgang som 3 måneder efter afgang har overgang til ny uddannelse (til-uddannelse).
(EOU) Overgang til udd. 3 mdr (pct)Procent af fra-uddannelsens afgang som 3 måneder efter afgang har overgang til ny uddannelse (til-uddannelse).
(EOU) Overgang til udd. 6 mdr (abs)Antal af fra-uddannelsens afgang som 6 måneder efter afgang har overgang til ny uddannelse (til-uddannelse).
(EOU) Overgang til udd. 6 mdr (pct)Procent af fra-uddannelsens afgang som 6 måneder efter afgang har overgang til ny uddannelse (til-uddannelse).

Dimensioner

AfgangsartAfgangsstatus for elevens uddannelse: I gang, fuldført eller afbrudt.
Fuldført og afbrudt benævnes under ét som afsluttet eller afgang.
Afgangsart benyttes i relation til beskrivelse af nøgletal for ”Overgang til uddannelse…”, hvor dimensionen udtrykker fra-uddannelsens afgangsstatus. Eksempelvis overgang fra fuldført gymnasium til andre uddannelser.
Datakilde: INTE (Danmarks Statistik)
Alder ved afgangElevens alder på tidspunktet for afgang fra fra-uddannelse.
BopælPersonens bopæl grupperet på kommune og region (evt. også landsdel), opgjort pr 1/1 i året.
Fra-institutionInstitutionens grundoplysninger samt oplysninger om beliggenhed og administrative tilhørsforhold.
Datakilde: Institutionsregisteret (UVM/UNI•C)
Fra-uddannelseDen uddannelse personen overgår fra efter afsluttet uddannelse (for valgt Afgangsart: fuldført/afbrudt).
Datakilde: INTE (Danmarks statistik), UNI-CS UDDANNELSESFORSPALTE (UNI-C)
Fra-UU CenterUngdommens Uddannelsesvejledningscenter (UU centre) som eleven er overgået fra.
UU-centre er en inddeling af institutioner efter elevens bopælskommune og kommunens tilknytning til Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU centre).
UU centre vejleder unge under 25 år om ungdomsuddannelse og job, og er forankret i 46 kommunale centre.
HerkomstPersoneners herkomst fordelt på oprindelsesland og grupperinger heraf i verdensdele mv.
KønPersonens køn.
Datakilde: PERSONBAGGR (Danmarks Statistik)
Tid - tællingsårÅr afgrænset som 1/10 - 30/9, hvor fx 2007 angiver perioden 1/10/2006 - 30/9/2007.
Til-institutionInstitutionens grundoplysninger samt oplysninger om beliggenhed og administrative tilhørsforhold.
Datakilde: Institutionsregisteret (UVM/UNI•C)
Til-uddannelseDen uddannelse personen overgår til efter afsluttet uddannelse (for valgt Afgangsart: fuldført/afbrudt).
Datakilde: INTE (Danmarks statistik), UNI-CS UDDANNELSESFORSPALTE (UNI-C)