Kube: PRK - Praktikpladsstatistik

Nøgletalsgrupper

Nøgletalsgruppe: PRK - Praktikpladsstatistik
PRK: Praktikpladsstatistik for erhvervsuddannelser - Indgåede og igangværende aftaler, skolepraktik og praktikpladssøgende.
(PRK) Elever opt. i SKP de seneste 12 mdr.Antal elever, der er optaget i skolepraktik de seneste 12 mdr. (dvs. aktuel og de 11 foregående mdr.). Nøgletallet vises kun, hvis der vælges ’måned’ i tidsdimension (kvartal eller år giver blank tabel).
(PRK) Elever opt. i SKP de seneste 3 mdr.Antal elever, der er optaget i skolepraktik de seneste 3 mdr. (dvs. aktuel og de to foregående mdr.). Nøgletallet vises kun, hvis der vælges ’måned’ i tidsdimension (kvartal eller år giver blank tabel).
(PRK) Elever opt. i SKP i periodenAntal elever, som indenfor perioden (måned, kvartal eller år) er optaget i skolepraktik.

Bemærk: Afskaffelsen af karensperioden pr. 1. januar 2013 har betydet at elever, der har afsluttet grundforløb, starter skolepraktik to måneder tidligere. Da mange elever afslutter grundforløb i juni, ses en betydelig stigning i tilgangen til skolepraktik i juli 2013.
(PRK) Elever opt. i SKP år til dato ult. periodenAntal elever, som i løbet af året indtil udgangen af perioden (måned, kvartal eller år) er optaget i skolepraktik.
(PRK) Igangv. aftaler ult. periodenAntal uddannelsesaftaler, der ved periodens (måned, kvartal eller år) afslutning er igangværende.
(PRK) Igangv. delaft. u. SKP ult. periodenAntal delaftaler under skolepraktik, der ved periodens (måned, kvartal eller år) afslutning er igangværende.
(PRK) Igangv. elever i SKP ult. periodenAntal elever, der ved periodens (måned, kvartal eller år) afslutning er i gang med skolepraktik.
Bemærk: Afskaffelsen af karensperioden pr. 1. januar 2013 har betydet at elever, der har afsluttet grundforløb, starter skolepraktik to måneder tidligere. Da mange elever afslutter grundforløb i juni, ses en betydelig stigning i tilgangen til skolepraktik i juli 2013.
(PRK) Igangv. skolepraktikelever i VFU ult. periodenAntal skolepraktikelever, der ved periodens (måned, kvartal eller år) afslutning er i gang med virksomhedsforlagt undervisning.
(PRK) Igangv. udd. uden virksomhedspraktik ult. periodenAntal elever på uddannelser uden virksomhedspraktik, der ved periodens (måned, kvartal eller år) afslutning er igangværende.
(PRK) Indg. aftaler de seneste 12 mdr.Antal aftaler, der er indgået i de seneste 12 mdr. (dvs. aktuel og de 11 foregående mdr.). Nøgletallet vises kun, hvis der vælges ’måned’ i tidsdimension (kvartal eller år giver blank tabel).
(PRK) Indg. aftaler de seneste 3 mdr.Antal aftaler, der er indgået i de seneste 3 mdr. (dvs. aktuel og de to foregående mdr.). Nøgletallet vises kun, hvis der vælges ’måned’ i tidsdimension (kvartal eller år giver blank tabel).
(PRK) Indg. aftaler i periodenAntal aftaler, der er indgået i perioden (måned, kvartal eller år).
(PRK) Indg. aftaler år til dato ult. periodenAntal aftaler, der er indgået i løbet af året indtil udgangen af perioden (måned, kvartal eller år).
(PRK) Indg. delaft. u. SKP i periodenAntal delaftaler under skolepraktik, der er indgået i perioden (måned, kvartal eller år).
(PRK) Indg. delaft. u. SKP år til dato ult. periodenAntal delaftaler under skolepraktik, der er indgået i løbet af året indtil udgangen af i perioden (måned, kvartal eller år).
(PRK) P-søgende (fra jan. 2013)Omfatter praktikpladssøgende i alt, som ikke er i uddannelsesaftale eller skolepraktik og har bekræftet deres søgeønske inden for de seneste tre måneder eller er blevet søgende inden for de seneste tre måneder.
(PRK) P-søgende elever 0-2 mdr. eft. afsl. grundforløb (søgende i karensperioden)Antal elever, som ved periodens (måned, kvartal eller år) udgang søger en praktikplads og har afsluttet kvalificerende grundforløb indenfor 0-2 måneder. Nøgletallet opgøres ikke fra januar 2013 grundet omlægning af statistikken.
(PRK) P-søgende elever i alt (bruttosøgende)Antal elever, som ved periodens (måned, kvartal eller år) udgang søger en praktikplads og har afsluttet kvalificerende grundforløb. Nøgletallet opgøres ikke fra januar 2013 grundet omlægning af statistikken.
(PRK) P-søgende elever mere end 2 mdr. eft. afsl. grundforløb (nettosøgende)Antal elever, som ved periodens (måned, kvartal eller år) udgang søger en praktikplads og har afsluttet kvalificerende grundforløb mere end 2 måneder tidligere. Nøgletallet opgøres ikke fra januar 2013 grundet omlægning af statistikken.
(PRK) P-søgende elever mere end 2 mdr. eft. afsl. grundforløb i SKPAntal elever, som ved periodens (måned, kvartal eller år) udgang søger en praktikplads og har afsluttet kvalificerende grundforløb mere end 2 måneder tidligere og som er i skolepraktik. Nøgletallet opgøres ikke fra januar 2013 grundet omlægning af statistikken.
(PRK) P-søgende elever mere end 2 mdr. eft. afsl. grundforløb udenf. SKPAntal elever, som ved periodens (måned, kvartal eller år) udgang søger en praktikplads og har afsluttet kvalificerende grundforløb mere end 2 måneder tidligere og som ikke er i skolepraktik. Nøgletallet opgøres ikke fra januar 2013 grundet omlægning af statistikken.
(PRK) P-søgende med afsluttet grundforløbherher Praktikpladssøgende med afsluttet grundforløb har gennemført et grundforløb og er ikke i gang med at færdiggøre deres erhvervsuddannelse i nyt grundforløb, uddannelsesaftale, skolepraktik eller uddannelser uden virksomhedspraktik. Derudover har de søgende med afsluttet grundforløb bekræftet deres søgeønske inden for de seneste tre måneder eller er blevet søgende inden for de seneste tre måneder.
(PRK) Tilg. af udd. uden virksomhedspraktik de seneste 12 mdr.Antal elever på uddannelser uden virksomhedspraktik, der er påbegyndt i de seneste 12 mdr. (dvs. aktuel og de 11 foregående mdr.). Nøgletallet vises kun, hvis der vælges ’måned’ i tidsdimension (kvartal eller år giver blank tabel).
(PRK) Tilg. af udd. uden virksomhedspraktik de seneste 3 mdr.Antal elever på uddannelser uden virksomhedspraktik, der er påbegyndt i de seneste 3 mdr. (dvs. aktuel og de to foregående mdr.). Nøgletallet vises kun, hvis der vælges ’måned’ i tidsdimension (kvartal eller år giver blank tabel).
(PRK) Tilg. af udd. uden virksomhedspraktik i periodenAntal elever på uddannelser uden virksomhedspraktik, der er påbegyndt i perioden (måned, kvartal eller år).
(PRK) Tilg. af udd. uden virksomhedspraktik år til dato ult. periodenAntal elever på uddannelser uden virksomhedspraktik, der er påbegyndt i løbet af året indtil udgangen af perioden (måned, kvartal eller år).
(PRK) Tilg. af VFU-forløb i periodenAntal påbegyndte forløb med virksomhedsforlagt undervisning i perioden (måned, kvartal eller år).
(PRK) Tilg. af VFU-forløb år til dato ult. periodenAntal påbegyndte forløb med virksomhedsforlagt undervisning i løbet af året indtil udgangen af perioden (måned, kvartal eller år)

Dimensioner

AlderAlder målt på indgåelsestidspunktet for aftale, henholdsvis statustidspunktet for praktikpladssøgende
BopælPersonens bopæl grupperet på kommune og region (evt. også landsdel), opgjort pr 1/1 i året.
Branche 
HerkomstPersoners opdelt efter herkomst: Dansk, indvandrere og efterkommere.Oplysningen stammer fra Danmarks Statistik, og der benyttes Danmarks Statistiks almindelige definitioner:
Indvandrere er personer født i udlandet, hvis forældre begge (eller den ene hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.
Efterkommere er personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er dansk statsborger født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer.
Resten af befolkningen er af dansk oprindelse.
Højeste fuldført uddannelsePersonens højeste fuldførte uddannelse (HFUDD) - målt ved aftalens indgåelse/søgetidspunktet.

Bemærk: HFUDD ajourføres en gang årligt (ca 4. kvartal) ved hjælp af oplysninger fra Danmarks Statistik
og er 1-2 år bagud i forhold til det aktuelle kalenderår. Fx. vil gælde, at fra 1. til 3. kvartal 2014 vil HFUDD være opdateret til og med 2012,
og fra 4. kvartal 2014 vil HFUDD være opdateret til og med 2013.Som generel tommelfingerregel gælder, at hvis det aktuelle år er yy,
så er HFUDD opdateret til yy-2 i 1. - 3. kvartal, og yy-1 i 4. kvartal.

InstitutionerInstitution er arkivskolen dvs. den institution, der registrerer aftalen og har den originale aftaleblanket. Institutioner kan beskrives ud fra deres grundoplysninger samt oplysninger om beliggenhed og administrative tilhørsforhold.
KønPersonens køn.
PRK AftaletypeAftaletypen angiver om der er tale om ordinær aftale, kombinationsaftale, korte eller flex-kombi-aftaler eller restaftaler efter ophørt almen aftale eller skolepraktik.
PRK Lærestedets beliggenhedLærestedets beliggenhed fordelt på region.
PRK UddannelsePraktikpladsstatistikken benytter formål og specialebetegnelser, samt indgangsretninger og faglige udvalg fra CØSA-systemet.
P-søgende i udd med SKP JaNejAngiver med Ja/Nej om personen er praktikpladssøgende på uddannelser med skolepraktik (J) eller uddannelser uden skolepraktik (N).
Datakilde: EASY-S (UNI•C).
Tid - KalenderårÅr afgrænset som 1/1 - 31/12.
VirksomhedsformVirksomhedsform er en opsplitning af arbejdsstederne efter sektortilhørsforhold til det offentlige og private område.