Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt

Data for hver enkelt institution. Der vises begyndelsesbogstaver for de skoler der har registrerede data for den valgte rapport. Klik på institutionens begyndelsesbogstav, og vælg den der er relevant for dig.

 
LovVægte
Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.

For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.

Institutionerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen. Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og uddannelsesinstitutionerne om:

  • Elevers og studerendes fuldførelsestid
  • Fuldførelsesfrekvens
  • Frafald
  • Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Alle de nævnte oplysninger er ikke relevante for alle typer af uddannelsesinstitutioner.

Et link til den enkelte uddannelsesinstitutions oplysninger kan således findes på her på siderne, eller man kan finde oplysningerne på institutionens egen hjemmeside.