Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Skoleår
Klassetrin
Område
af0
Karakterfordeling for 9. klasse 2015/2016
Hårslev Efterskole, Næstved
Grundskolekarakterer - karakterfordeling (7-trin) fordelt på fag, fagdisciplin og bedømmelsesform
 
Antal karakterer
02
4
7
10
12
Total
Bundne prøvefag
Dansk
Læsning
  
12
7
 
24
Mundtlig
  
8
5
7
24
Retskrivning
 
6
9
  
24
Skriftlig
 
7
6
7
 
24
Total
 
13
35
19
7
96
Engelsk
Mundtlig
  
6
7
7
24
Total
  
6
7
7
24
Fysik/kemi
Praktisk/mundtlig
6
9
7
  
24
Total
6
9
7
  
24
Matematik
Matematisk problemløsning
  
13
  
23
Matematiske færdigheder
 
7
6
10
 
24
Total
 
7
19
10
 
47
Total
6
29
67
36
14
191
Prøvefag til udtræk
Fransk
Skriftlig
     
8
Total
     
8
Geografi
Skriftlig
 
8
6
9
 
24
Total
 
8
6
9
 
24
Samfundsfag
Mundtlig
     
3
Total
     
3
Tysk
Skriftlig
  
7
  
13
Total
  
7
  
13
Total
 
8
13
9
 
48
Standpunkt
Biologi
Ingen
  
6
12
 
24
Total
  
6
12
 
24
Dansk
Læsning
  
10
5
6
24
Mundtlig
  
12
6
 
24
Retskrivning
 
5
9
9
 
24
Skriftlig
 
6
11
  
24
Total
 
11
42
20
6
96
Engelsk
Mundtlig
  
10
6
 
24
Skriftlig
  
8
6
6
24
Total
  
18
12
6
48
Fransk
Mundtlig
     
8
Skriftlig
     
8
Total
     
16
Fysik/kemi
Praktisk/mundtlig
 
9
8
  
24
Total
 
9
8
  
24
Geografi
Ingen
  
11
9
 
24
Total
  
11
9
 
24
Idræt
Ingen
 
6
8
8
 
24
Total
 
6
8
8
 
24
Matematik
Matematisk problemløsning
 
6
8
8
 
24
Matematiske færdigheder
 
6
8
6
 
24
Mundtlig
 
5
9
5
 
24
Total
 
17
25
19
 
72
Samfundsfag
Ingen
  
11
7
 
24
Total
  
11
7
 
24
Tysk
Mundtlig
 
6
   
13
Skriftlig
 
6
   
13
Total
 
12
   
26
Total
 
55
129
87
12
378
Sidst opdateret: 25. marts 2018
© UNI-C Statistik & Analyse