Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Skoleår
Klassetrin
Område
af0
Karakterfordeling for 9. klasse 2015/2016
Svendborg Medie & Sportsefterskole, Svendborg
Grundskolekarakterer - karakterfordeling (7-trin) fordelt på fag, fagdisciplin og bedømmelsesform
 
Antal karakterer
00
02
4
7
10
12
Total
Bundne prøvefag
Dansk
Læsning
 
12
11
11
  
36
Mundtlig
 
6
8
6
8
 
35
Retskrivning
 
6
18
10
  
36
Skriftlig
 
5
8
18
  
36
Total
 
29
45
45
8
 
143
Engelsk
Mundtlig
   
9
7
11
35
Total
   
9
7
11
35
Fysik/kemi
Praktisk/mundtlig
 
19
7
   
35
Total
 
19
7
   
35
Matematik
Matematisk problemløsning
5
10
6
9
5
 
36
Matematiske færdigheder
5
 
12
7
7
 
35
Total
10
10
18
16
12
 
71
Total
10
58
70
70
27
11
284
Prøvefag til udtræk
Biologi
Skriftlig
 
6
9
14
  
36
Total
 
6
9
14
  
36
Kristendomskundskab
Mundtlig
   
5
  
15
Total
   
5
  
15
Samfundsfag
Mundtlig
  
7
   
17
Total
  
7
   
17
Total
 
6
16
19
  
68
Standpunkt
Biologi
Ingen
 
7
11
9
9
 
38
Total
 
7
11
9
9
 
38
Dansk
Læsning
  
8
6
6
 
23
Mundtlig
 
6
6
7
  
23
Retskrivning
  
7
9
5
 
23
Skriftlig
 
5
6
6
6
 
23
Total
 
11
27
28
17
 
92
Engelsk
Mundtlig
      
2
Skriftlig
      
2
Total
      
4
Fysik/kemi
Praktisk/mundtlig
      
2
Total
      
2
Geografi
Ingen
      
2
Total
      
2
Historie
Ingen
      
2
Total
      
2
Kristendomskundskab
Ingen
      
2
Total
      
2
Matematik
Mundtlig
      
1
Total
      
1
Samfundsfag
Ingen
      
4
Total
      
4
Tysk
Mundtlig
      
2
Skriftlig
      
2
Total
      
4
Total
 
18
38
37
26
 
151
Total
10
82
124
126
53
11
503
Kilde: UNI-C Statistik & Analyse
Note 1: Antal under 5 er skjult af anonymitetshensyn. Totaler vil derfor ikke altid stemme med summen af de synlige tal.
Note 2: Privatister indgår ikke i karaktergennemsnit og karakterfordelinger
Sidst opdateret: 25. maj 2018
© UNI-C Statistik & Analyse