Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Skoleår
Klassetrin
Område
af0
Karakterfordeling for 9. klasse 2015/2016
Grindsted Søndre Skole, Billund
Grundskolekarakterer - karakterfordeling (7-trin) fordelt på fag, fagdisciplin og bedømmelsesform
 
Antal karakterer
00
02
4
7
10
12
Total
Bundne prøvefag
Dansk
Læsning
 
10
18
26
10
 
66
Mundtlig
 
10
7
15
10
15
57
Retskrivning
 
12
17
24
11
 
65
Skriftlig
 
5
15
20
13
5
58
Total
 
37
57
85
44
20
246
Engelsk
Mundtlig
 
8
9
20
14
8
61
Total
 
8
9
20
14
8
61
Fysik/kemi
Praktisk/mundtlig
 
7
21
18
  
55
Total
 
7
21
18
  
55
Matematik
Matematisk problemløsning
 
9
11
23
11
6
61
Matematiske færdigheder
 
5
9
22
22
 
64
Total
 
14
20
45
33
6
125
Total
 
66
107
168
91
34
487
Frivillige prøvefag
Madkundskab
Praktisk/mundtlig
     
8
11
Total
     
8
11
Total
     
8
11
Prøvefag til udtræk
Biologi
Skriftlig
   
9
  
20
Total
   
9
  
20
Engelsk
Skriftlig
  
6
7
5
 
23
Total
  
6
7
5
 
23
Geografi
Skriftlig
  
5
7
12
 
26
Total
  
5
7
12
 
26
Historie
Mundtlig
 
5
    
16
Total
 
5
    
16
Idræt
Praktisk/mundtlig
 
7
  
6
 
21
Total
 
7
  
6
 
21
Kristendomskundskab
Mundtlig
    
7
 
21
Total
    
7
 
21
Total
 
12
11
23
30
 
127
Standpunkt
Biologi
Ingen
  
19
25
9
 
58
Total
  
19
25
9
 
58
Dansk
Læsning
 
5
14
30
11
 
63
Mundtlig
 
12
12
19
11
 
56
Retskrivning
 
12
23
20
  
61
Skriftlig
 
8
15
19
9
 
55
Total
 
37
64
88
31
 
235
Engelsk
Mundtlig
 
6
15
28
10
 
62
Skriftlig
  
9
28
14
6
63
Total
 
6
24
56
24
6
125
Fysik/kemi
Praktisk/mundtlig
 
8
10
26
11
 
55
Total
 
8
10
26
11
 
55
Geografi
Ingen
  
13
30
14
 
63
Total
  
13
30
14
 
63
Madkundskab
Praktisk/mundtlig
    
9
 
11
Total
    
9
 
11
Matematik
Matematisk problemløsning
 
6
10
21
16
6
60
Matematiske færdigheder
 
9
12
17
19
5
63
Mundtlig
 
8
11
21
15
 
58
Total
 
23
33
59
50
11
181
Sidst opdateret: 25. marts 2018
© UNI-C Statistik & Analyse