Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Skoleår
Klassetrin
Område
af0
Karakterfordeling for 9. klasse 2015/2016
Amagerskolen, Ringkøbing-Skjern
Grundskolekarakterer - karakterfordeling (7-trin) fordelt på fag, fagdisciplin og bedømmelsesform
 
Antal karakterer
00
02
4
7
10
12
Total
Bundne prøvefag
Dansk
Læsning
  
8
 
5
 
23
Mundtlig
 
9
7
   
22
Retskrivning
 
5
6
8
  
23
Skriftlig
  
17
   
23
Total
 
14
38
8
5
 
91
Engelsk
Mundtlig
  
5
 
6
6
22
Total
  
5
 
6
6
22
Fysik/kemi
Praktisk/mundtlig
   
7
 
7
21
Total
   
7
 
7
21
Matematik
Matematisk problemløsning
  
7
8
  
22
Matematiske færdigheder
  
5
9
  
22
Total
  
12
17
  
44
Total
 
14
55
32
11
13
178
Prøvefag til udtræk
Historie
Mundtlig
  
7
  
5
22
Total
  
7
  
5
22
Matematik
Mundtlig
  
6
10
  
22
Total
  
6
10
  
22
Total
  
13
10
 
5
44
Standpunkt
Biologi
Ingen
   
8
10
 
24
Total
   
8
10
 
24
Dansk
Læsning
  
7
 
8
 
24
Mundtlig
   
11
7
 
24
Retskrivning
  
7
8
5
 
24
Skriftlig
  
5
10
6
 
24
Total
  
19
29
26
 
96
Engelsk
Mundtlig
  
5
8
6
 
25
Skriftlig
  
6
7
6
 
25
Total
  
11
15
12
 
50
Fysik/kemi
Praktisk/mundtlig
   
10
7
 
24
Total
   
10
7
 
24
Geografi
Ingen
   
9
12
 
24
Total
   
9
12
 
24
Matematik
Matematisk problemløsning
  
5
10
6
 
24
Matematiske færdigheder
   
11
7
 
24
Mundtlig
   
13
5
 
24
Total
  
5
34
18
 
72
Tysk
Mundtlig
5
 
7
9
  
25
Skriftlig
 
5
5
9
5
 
25
Total
5
5
12
18
5
 
50
Total
5
5
47
123
90
 
340
Total
5
19
115
165
101
18
562
Kilde: UNI-C Statistik & Analyse
Note 1: Antal under 5 er skjult af anonymitetshensyn. Totaler vil derfor ikke altid stemme med summen af de synlige tal.
Note 2: Privatister indgår ikke i karaktergennemsnit og karakterfordelinger
Klik her for at se mere statistik på UVM's hjemmeside
Sidst opdateret: 25. maj 2018
© UNI-C Statistik & Analyse