Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Skoleår
Klassetrin
Område
af0
Karakterfordeling for 9. klasse 2015/2016
Syddjurs Friskole, Syddjurs
Grundskolekarakterer - karakterfordeling (7-trin) fordelt på fag, fagdisciplin og bedømmelsesform
 
Antal karakterer
02
4
7
10
12
Total
Bundne prøvefag
Dansk
Læsning
  
8
  
16
Mundtlig
  
6
5
 
17
Retskrivning
 
5
   
16
Skriftlig
 
5
8
  
16
Total
 
10
22
5
 
65
Engelsk
Mundtlig
    
7
17
Total
    
7
17
Fysik/kemi
Praktisk/mundtlig
5
5
   
16
Total
5
5
   
16
Matematik
Matematisk problemløsning
  
7
  
16
Matematiske færdigheder
 
6
 
5
 
16
Total
 
6
7
5
 
32
Total
5
21
29
10
7
130
Prøvefag til udtræk
Kristendomskundskab
Mundtlig
  
6
  
17
Total
  
6
  
17
Matematik
Mundtlig
   
8
 
17
Total
   
8
 
17
Total
  
6
8
 
34
Standpunkt
Biologi
Ingen
  
8
5
 
16
Total
  
8
5
 
16
Dansk
Læsning
  
7
  
16
Mundtlig
  
8
  
16
Retskrivning
  
7
  
16
Skriftlig
  
7
5
 
16
Total
  
29
5
 
64
Engelsk
Mundtlig
  
6
  
16
Skriftlig
  
5
  
16
Total
  
11
  
32
Fysik/kemi
Praktisk/mundtlig
   
7
 
16
Total
   
7
 
16
Geografi
Ingen
  
10
  
16
Total
  
10
  
16
Historie
Ingen
   
7
 
16
Total
   
7
 
16
Idræt
Ingen
  
8
  
16
Total
  
8
  
16
Kristendomskundskab
Ingen
  
7
5
 
16
Total
  
7
5
 
16
Matematik
Matematisk problemløsning
   
7
 
16
Matematiske færdigheder
  
5
8
 
16
Mundtlig
   
8
 
16
Total
  
5
23
 
48
Samfundsfag
Ingen
  
7
6
 
16
Total
  
7
6
 
16
Tysk
Mundtlig
  
5
5
 
16
Skriftlig
 
5
6
  
16
Total
 
5
11
5
 
32
Total
 
5
96
63
 
288
Sidst opdateret: 22. marts 2018
© UNI-C Statistik & Analyse