Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
Arbejdsmarkedsuddannelser er korterevarende uddannelser eller kursusforløb, som har til formål at imødekomme ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Arbejdsmarkedsuddannelser kan føre til udstedelse af myndigheds- eller branchecertifikater. Oplysningen om J/N til certifikat viser KUN hvorvidt der til faget er knyttet et certifikat eller ej. For den givne kursist er man nødt til OGSÅ at undersøge hvordan kursisten har afsluttet faget hvis man vil vide om der er udstedt et certifikat. AMU-aktivitet opgøres som årselever, elevuger, kursister eller personer.
Dokumentation og begrebsforklaring
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. De indgår dog i totaler.
Kilde: Institutionernes indberetninger til Styrelsen for IT og Læring samt data fra Danmarks Statistik og egne beregninger
Dokumentation Valg af nøgletal Lav selv tabel Feedback