Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Befolkningens uddannelse og arbejdsmarked (BUA)
Befolkningen i alderen 15-69 år er opgjort 1/1 i året. Bemærk, at arbejdsmarkedsstatus for disse personer er opgjort ultimo november året før, og deres seneste fuldførte uddannelse er opgjort 30/9 året før. Beskæftigelsesfrekvensen er defineret som de beskæftigedes andel af befolkningen. Nyuddannede er en betegnelse, der dækker de personer, som har fået deres seneste fuldførte uddannelse indenfor de seneste 12 mdr.
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet, de indgår dog i totaler.
Kilde: Institutionernes indberetninger til Danmarks Statistik og Styrelsen for IT og Læring samt egne beregninger.
Dokumentation Valg af nøgletal Feedback