Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Overgang til uddannelse - gymnasiet (EOU)
Overgang til uddannelse belyses ved hjælp af uddannelse og afgangsart samt institution. Elevens bevægelse har således både fra-uddannelse og til-uddannelse hhv. institution. Der er også mulighed for at vælge en "Afgangsart", som fortæller hvordan fra-uddannelsen er afsluttet. Elevernes overgang måles 3, 6, 15 og 27 mdr. efter afslutningen af fra-uddannelsen. Nøgletallet kan udtrykkes som antal (absolutte tal) eller som andel (pct). Årstal er afgangsår for fra-uddannelsen. Uoplyst til-uddannelse omfatter dem, som ikke er overgået til anden uddannelse.
Dokumentation og begrebsforklaring
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. De indgår dog i totaler.
Kilde: Institutionernes indberetninger til Danmarks Statistik og Styrelsen for IT og Læring samt egne beregninger
Dokumentation Valg af nøgletal Lav selv tabel Feedback