Kube: HGS - elever pr klasse

Nøgletalsgrupper

Nøgletalsgruppe: HGS - Hold og personale i grundskolen
HGS-Perspektivet viser en række nøgletal på grundskoleområdet, f.eks. antal klasser, antal elever, antal personale, klassekvotienter, elev pr. lærerårsværk, arbejdstid (årsværk eller timer) mv. i grundskolen. De enkelte nøgletal er opgjort pr. 5. september det pågældende skoleår, dvs. 5. september 2007 svarer til skoleåret 2007/08. Datakilder: Årlig indberetning fra grundskoler til Danmarks Statistik samt Klasse/hold-statistikindberetning til UNI-C
(HGS) Elever pr klasseDette nøgletal viser det gennemsnitlige antal elever pr. klasse. Nøgletallet er fremkommet ved at dele antallet af elever med antallet af klasser. Nøgletallet kan fordeles på klassetrin, klassetype, institution, institutionsbeliggenhed, skoleår.
Bemærk: Normalt taler man om normalklassekvotienten som er antallet af fuldt årgangsdelte elever delt med antallet af fuldt årgangsdelte normalklasser. Normalt vil man derfor vælge at filtrere, således at man kun ser på normalklasser, når man ser på antal elever pr. klasse. Antal elever pr. klasse vil typisk være meget lavere, hvis man ikke tager højde for dette.
Bemærk: For specialskoler, dagbehandlingstilbud, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler er nøgletallet forbundet med svingende datakvalitet.
Nøgletallet går tilbage til 2003/04 og frem til 2007/08.

Dimensioner

InstitutionerInstitutionens grundoplysninger samt oplysninger om beliggenhed og administrative tilhørsforhold.
Datakilde: Institutionsregisteret (UVM/UNI•C)
Tid - SkoleårÅr afgrænset som 1/7 – 30/6.