Kube: HGS - personale i grundskolen

Nøgletalsgrupper

Nøgletalsgruppe: HGS - Hold og personale i grundskolen
HGS-Perspektivet viser en række nøgletal på grundskoleområdet, f.eks. antal klasser, antal elever, antal personale, klassekvotienter, elev pr. lærerårsværk, arbejdstid (årsværk eller timer) mv. i grundskolen. De enkelte nøgletal er opgjort pr. 5. september det pågældende skoleår, dvs. 5. september 2007 svarer til skoleåret 2007/08. Datakilder: Årlig indberetning fra grundskoler til Danmarks Statistik samt Klasse/hold-statistikindberetning til UNI-C
(HGS) Antal personaleDette nøgletal viser antal personale ansat i grundskolen pr. 5. september det pågældende skoleår. Det er muligt at fordelt nøgletallet på køn, alder, personaletype, institution, institutionsbeliggenhed, skoleår.
Pædagoger indberettes først fra 2004/05. Skolekonsulenter indberettes først fra 2003/04. Efterskoler indberetter først fra 2007/08.
Bemærk: For specialskoler, dagbehandlingstilbud, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler er nøgletallet forbundet med svingende datakvalitet.
Nøgletallet går tilbage til 2003/04 og frem til 2007/08.
(HGS) Arbejdstid i alt (timer)Dette nøgletal viser den totale arbejdstid i timer (60 minutter). Det er muligt at fordele nøgletallet på personaletype, institution (herunder bl.a. institutionsbeliggenhed), skoleår.
Samlet arbejdstid er beregnet som summen af arbejdstid gået til undervisning, ledelsestid, individuel tid, ferie, ikke-undervisning, opgaver tilknyttet undervisning og andre opgaver. Se de respektive beskrivelser af disse nøgletal.
Bemærk: For specialskoler, dagbehandlingstilbud, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler er nøgletallet forbundet med svingende datakvalitet.
Nøgletallet går tilbage til 2002/03 og frem til 2006/07.
(HGS) Arbejdstid i alt (årsværk)Dette nøgletal viser den totale arbejdstid i årsværk (antal timer delt med 1924). Det er muligt at fordele nøgletallet på personaletype, institution, institutionsbeliggenhed, skoleår.
Bemærk: For specialskoler, dagbehandlingstilbud, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler er nøgletallet forbundet med svingende datakvalitet.
Nøgletallet går tilbage til 2002/03 og frem til 2006/07.
(HGS) Arbejdstid, andre opgaver (timer)Dette nøgletal viser den totale arbejdstid, som anvendes til andre opgaver (60 minutter). Denne arbejdstidskategori kommer fra lærernes arbejdstidsaftale fra 2008. Det er muligt at fordele nøgletallet på personaletype, institution (herunder bl.a. institutionsbeliggenhed), skoleår. Ved andre opgaver forstås tid anvendt til f.eks.
• Møder fælles for alle lærere
• Møder vedrørende skolens virksomhed
• Kursus og videreuddannelse
• Konkrete opgaver eller funktioner, fx skolebibliotek
• Tillidserhverv
• Administrative opgaver
• Klasselærerfunktion
• Lejrskole
• Afgangsprøver og censur

Bemærk: For specialskoler, dagbehandlingstilbud, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler er nøgletallet forbundet med svingende datakvalitet.
Nøgletallet findes kun fra skoleår 2009/10.
(HGS) Arbejdstid, ferie (timer)Dette nøgletal viser den totale arbejdstid som anvendes til ferie i timer (60 minutter). Det er muligt at fordele nøgletallet på personaletype, institution, institutionsbeliggenhed, skoleår.
Bemærk: For specialskoler, dagbehandlingstilbud, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler er nøgletallet forbundet med svingende datakvalitet.
Nøgletallet går tilbage til 2002/03 og frem til 2006/07.
(HGS) Arbejdstid, heraf specialundervisning (timer)Dette nøgletal viser den totale arbejdstid som anvendes til specialundervisning i timer (60 minutter). Kategorien er en delmængde af kategorien undervisning, dvs. tiden indgår også i undervisningstiden. Nøgletallet viser dermed den del af undervisningstiden som anvendes på specialundervisning. Det er muligt at fordele nøgletallet på personaletype, institution, institutionsbeliggenhed, skoleår.
Bemærk: For specialskoler, dagbehandlingstilbud, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler er nøgletallet forbundet med svingende datakvalitet.
Nøgletallet går tilbage til 2002/03 og frem til 2006/07.
(HGS) Arbejdstid, heraf specialundervisning i specialklasser (timer)Dette nøgletal viser den totale arbejdstid som anvendes til specialundervisning i specialklasser i timer (60 minutter). Kategorien er både en delmængde af kategorien undervisning og en delmængde af kategorien specialundervisning, dvs. tiden indgår også begge disse to kategorier. Nøgletallet viser dermed den del af undervisningstiden (Og dermed også den del af specialundervisningstiden) som anvendes på specialundervisning i specialklasser. Det er muligt at fordele nøgletallet på personaletype, institution, institutionsbeliggenhed, skoleår.
Bemærk: For specialskoler, dagbehandlingstilbud, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler er nøgletallet forbundet med svingende datakvalitet.
Nøgletallet går tilbage til 2002/03 og frem til 2006/07.
(HGS) Arbejdstid, ikke-undervisning (timer)Dette nøgletal viser den totale arbejdstid som anvendes til ikke-undervisning i timer (60 minutter). Det er muligt at fordele nøgletallet på personaletype, institution, institutionsbeliggenhed, skoleår.
Til ikke-undervisning medregnes f.eks. tid anvendt til:
• Lærersamarbejde og møder
• Arbejde/møder i forbindelse med skolens samlede udvikling
• Kursus
• Forældremøder
• Pauser/frikvarterer

Bemærk: For specialskoler, dagbehandlingstilbud, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler er nøgletallet forbundet med svingende datakvalitet.
Nøgletallet går tilbage til 2002/03 og frem til 2006/07.
(HGS) Arbejdstid, individuel tid (timer)Dette nøgletal viser den totale arbejdstid som anvendes til individuel tid i timer (60 minutter). Det er muligt at fordele nøgletallet på personaletype, institution, institutionsbeliggenhed, skoleår. Ved individuel tid forstås tid anvendt til f.eks.
• Forældre- / elevhenvendelser uden for arbejdspladsen
• Individuel forberedelse og efterbehandling af undervisningen
• Individuel forberedelse og efterbehandling af mødevirksomhed
• Ikke leder-styret forberedelse med andre lærere.

Bemærk: For specialskoler, dagbehandlingstilbud, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler er nøgletallet forbundet med svingende datakvalitet.
Nøgletallet går tilbage til 2002/03 og frem til 2006/07.
(HGS) Arbejdstid, ledelsestid (timer)Dette nøgletal viser den totale arbejdstid som anvendes til ledelsestid i timer (60 minutter). Det er muligt at fordele nøgletallet på personaletype, institution, institutionsbeliggenhed, skoleår.
Bemærk: For specialskoler, dagbehandlingstilbud, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler er nøgletallet forbundet med svingende datakvalitet.
Nøgletallet går tilbage til 2002/03 og frem til 2006/07.
(HGS) Arbejdstid, opgaver i tilknytning til undervisning (timer)Dette nøgletal viser den totale arbejdstid som anvendes til opgaver i tilknytning til undervisning (60 minutter). Denne arbejdstidskategori kommer fra lærernes arbejdstidsaftale fra 2008. Det er muligt at fordele nøgletallet på personaletype, institution (herunder bl.a. institutionsbeliggenhed), skoleår. Ved opgaver i tilknytning til undervisning forstås tid anvendt til f.eks.
• Forberedelse og efterbehandling af undervisningen alene eller sammen med andre
• Samarbejde og udvikling om forhold vedrørende undervisning.
• Elevpraktik, brobygning, introduktionsforløb
• Faglig ajourføring
• Opgaver ml. undervisningsopgaver

Bemærk: For specialskoler, dagbehandlingstilbud, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler er nøgletallet forbundet med svingende datakvalitet.
Nøgletallet findes kun fra skoleår 2009/10.
(HGS) Arbejdstid, undervisning (timer)Dette nøgletal viser den totale arbejdstid som anvendes til undervisning i timer (60 minutter). Det er muligt at fordele nøgletallet på personaletype, institution, institutionsbeliggenhed, skoleår.
Undervisning defineres her jf. det udvidede undervisningsbegreb. Det betyder, at man til undervisning medregner alle de aktiviteter, hvor læreren interagerer med eleverne. Til undervisning medregnes f.eks. tid til:
• Holdundervisning
• Valgfag
• Vikartimer
• Lejrskole
• Gruppearbejde
• Rådgivning/sparring/vejledning
• Løbende evaluering
• Målfastsættelser og evaluering
• Elevsamtaler
• Lejrskole og ekskursioner
• Afholdelse af mundtlige eksamener (både som lærer og censor)
• sociale og kulturelle arrangementer (for eksempel teaterbesøg, museumsbesøg, klasse- og skolefester, idrætsdage, juleafslutning, opførelse af skolekomedie).

(HGS) Arbejdstid, undervisningstimer i pct af arb.tidDette nøgletal viser den andel (pct.) af arbejdstiden som anvendes på undervisning ud af den totale arbejdstid. Det er muligt at fordele nøgletallet på personaletype, institution, institutionsbeliggenhed, skoleår. Ved undervisning forstås det udvidede undervisningsbegreb.
Bemærk: Det er muligt at fordele undervisningstiden i pct. af arbejdstiden på personaletype, men det giver ikke meget mening at anvende dette nøgletal på andre personaletyper end lærerne eller børnehaveklasselederne.
Bemærk: For specialskoler, dagbehandlingstilbud, Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler er nøgletallet forbundet med svingende datakvalitet.
Nøgletallet går tilbage til 2002/03 og frem til 2006/07.

Dimensioner

GRS Alder for personale 
GRS ArbejdstidsaftaleArbejdstidsaftale (årstal) for personale ansat i grundskolen, dvs. skoleledere, lærere, pædagoger osv.
GRS Køn for personalePersonens køn.
Datakilde: PERSONBAGGR (Danmarks Statistik)
GRS PersonaletypePersonaletype for pædagogisk personale ansat i grundskolen gør det muligt fx at skelne mellem ledere og lærere mv.
InstitutionerInstitutionens grundoplysninger samt oplysninger om beliggenhed og administrative tilhørsforhold.
Datakilde: Institutionsregisteret (UVM/UNI•C)
Tid - SkoleårÅr afgrænset som 1/7 – 30/6.