Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
Ledige, der er dagpengeberettigede efter lov om arbejdsløshedsforsikring, kan efter eget valg deltage i selvvalgt uddannelse i op til 6 uger med uddannelsesydelse efter kapitel 9 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
For at deltage i selvvalgt udannelse inden for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er det en betingelse, at personen ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt i de sidste 5 år.
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Kilde: Institutionernes indberetninger til Styrelsen for IT og Læring samt data fra Danmarks Statistik og egne beregninger
Dokumentation Valg af nøgletal Lav selv tabel Feedback