Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
I den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik er de beskæftigede tilknyttet et arbejdssted. Arbejdsstedet er i statistikken karakteriseret ved at være tilknyttet en branche, en geografisk placering (arbejdsstedskommune) og endelig er der en oplysning om antal ansatte på arbejdsstedet.
Antal ansatte på arbejdsstedet kan bidrage til at belyse om arbejdsstedets størrelse spiller en rolle for deltagelse i AMU.

Bemærk, at tabellen kun viser de kursister, der ultimo november forud for kurset var beskæftigede på et arbejdssted med et kendt antal ansatte. Således er det samlede antal kursister på arbejdsmarkedsuddannelser større end denne tabel viser.
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Kilde: Institutionernes indberetninger til Styrelsen for IT og Læring samt data fra Danmarks Statistik og egne beregninger
Dokumentation Valg af nøgletal Lav selv tabel Feedback