Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
Arbejdsmarkedsuddannelser er korterevarende uddannelser eller kursusforløb, som har til formål at imødekomme ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. AMU-aktivitet opgøres som årselever, elevuger, kursister eller personer.
Dokumentation og begrebsforklaring
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. De indgår dog i totaler.
Kilde: Institutionernes indberetninger til Styrelsen for IT og Læring samt data fra Danmarks Statistik og egne beregninger
Dokumentation Valg af nøgletal Lav selv tabel Feedback