Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
Arbejdsmarkedsuddannelser er korterevarende uddannelser eller kursusforløb, som har til formål at imødekomme ufaglærtes og faglærtes behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Al AMU-aktivitet registreres på både en fælles kompetencebeskrivelse (FKB) og på et AMUfag.

Hvor udtrykket kerneaktivitet dækker den del af aktiviteten hvor både FKB'en og AMUfaget er udviklet af det samme efteruddannelsesudvalg er tilkoblede fag fra andre efteruddannelsesudvalg AMUfag, der er udviklet af andre efteruddannelsesudvalg end det, der er udviklingsansvarlig for FKB'en
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. De indgår dog i totaler.
Kilde: Institutionernes indberetninger til Styrelsen for IT og Læring samt data fra Danmarks Statistik og egne beregninger
Dokumentation Lav selv tabel Feedback