Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Elevtal - aktivitetstal (EAK)
Hovedtal for aktiviteten i uddannelsessystemet. Enkeltuddannelser er samlet i homogene grupper, der kan udfoldes indtil uddannelserne kan identificeres. Nøgletallene har regnskabsmæssig karakter. Der er mulighed for at vælge bestand, tilgang, fuldført og afbrudt. Beskrivelsen omfatter aktivitet fra grundskolen til forskeruddannelser ved ordinære, offentligt regulerede uddannelser.
Se også: Dokumentation og begrebsforklaring

Bemærk databrud: Grundskole før 2007 omfatter kun 8.-10.kl. Herefter er hele grundskolen omfattet, lige fra børnehaveklasse til 10. klasse. Det betyder, at den samlede tilgang til grundskolen i 2007 sker på samtlige klassetrin, hvorimod tilgangen de øvrige år består af nytilgangen til de to grupper "Børnehaveklasse - 9. klasse" og "10. klasse". Det betyder også, at den samlede tilgang i 2007 er kunstigt høj.
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. De indgår dog i totaler.
Kilde: Institutionernes indberetninger til Danmarks Statistik og Styrelsen for IT og Læring samt egne beregninger
Dokumentation Lav selv tabel Feedback