Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Elevtal grundskole (EAK)
Antal elever i grundskolen pr. 5. september det pågældende år opgjort i starten af skoleåret. Statistikken omfatter hele grundskoleområdet, dvs. børnehaveklasse til 10. klasse, og omfatter også enkelte 11. klasser. Desuden er alle skoletyper dækket: Folkeskoler, frie grundskoler, kommunale ungdomsskoler med heldagsundervisning, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler. Man vil ofte medregne kommunale ungdomsskoler med heldagsundervisning som folkeskoler, da de fungerer som 10. klassecentre. Enkelt-kommuner og -institutioner findes ved at trykke på |+| under regionen.
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. De indgår dog i totaler.
Kilde: Institutionernes indberetning til Danmarks Statistik
Dokumentation Valg af nøgletal Lav selv tabel Feedback