Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Elever pr. lærerårsværk - Hold og personale i grundskolen (HGS)
Elev-lærer-ratioen beregnes som antal elever i forhold til et antal årsværk. For folkeskoler og frie grundskoler består elevtallet af alle elever i 1.-10. klasse, der ikke er specialklasseelever. Ressourcetallet består af lærernes samlede arbejdstid minus specialundervisning i specialklasser samt den del af ledernes arbejdstid, der bruges på undervisning, som ikke er specialundervisning i specialklasser. For specialskoler består elevtallet af samtlige elever i 1.-10. klasse. Ressourcetallet består af lærernes samlede arbejdstid samt den del af ledernes arbejdstid, der bruges på undervisning.
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Datakilde: Skolernes indberetning af elever til Danmarks Statistik samt skolernes indberetning af arbejdstid til Styrelsen for It og Læring
Dokumentation Lav selv tabel Feedback