Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Normalklassekvotient - Hold og personale i grundskolen (HGS)
Normalklassekvotienten er beregnet på baggrund af antal elever i fuldt årgangsopdelte normalklasser og antallet af fuldt årgangsopdelte normalklasser. Alle klassetrin (0.-10.) indgår. Klassekvotienten er beregnet på baggrund af klasser med mellem 10 og 35 elever. Det skyldes, at kvaliteten af data ikke er tilstrækkelig god. Den gennemsnitlige klassestørrelse er dermed forbundet med nogen usikkerhed.
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Datakilde: Skolernes indberetning af elever til Danmarks Statistik
Dokumentation Lav selv tabel Feedback