Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Folkeskolelærernes undervisningsandel 2005-aftale for 2013/14 Hold og personale i grundskolen (HGS)
Undervisningsandel beregnes som tid til 'undervisning' i forhold til den samlede arbejdstid. På arbejdstidsaftale 2005 dækker kategorien 'undervisning' det udvidede undervisningbegreb. Dette inkluderer bl.a. holdundervisning, vikartimer, lejrskole, vejledning, evaluering og elevsamtaler. Opgørelsen viser lærernes undervisningsandel.
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Datakilde: Skolernes indberetning af arbejdstid til Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne er opgjort den 5. september i året.
Dokumentation Lav selv tabel Feedback