Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Folkeskolelærernes undervisningsandel 2008-aftale for 2013/14 Hold og personale i grundskolen (HGS)
Undervisningsandel beregnes som tid til 'undervisning' i forhold til den samlede arbejdstid. På arbejdstidsaftale 2008 dækker kategorien 'undervisning' det klassiske undervisningbegreb. Dette inkluderer bl.a. holdundervisning, vikartimer, undervisning på lejrskoler og ekskurtioner. Opgørelsen viser alene lærernes undervisningsandel.
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Datakilde: Skolernes indberetning af arbejdstid til Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne er opgjort den 5. september i året.
Dokumentation Lav selv tabel Feedback