Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Grundskolekarakterer (KGS)
Tabellen viser karaktergennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens 9. klasses afgangsprøve (FP9) fordelt på skolens beliggenhedskommune. Bundne prøvefag er den kategori af prøvefag, som alle elever skal gå til prøve i. Blandt prøvefagene findes endvidere "prøvefag til udtræk" og "frivillige prøvefag".

Det bemærkes, at opgørelsen er eksklusiv privatister.

Statistikken omfatter alle skoletyper.
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. De indgår dog i totaler.
Kilde: Styrelsen for IT og Læring
Dokumentation Valg af nøgletal Lav selv tabel Feedback