Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Praktikpladsstatistik (PRK)
Antal igangværende aftaler ultimo perioden fordelt på fællesindgang og aftaletype.
Elever i delaftale under skolepraktik eller i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) tælles ikke med. Disse tælles i stedet med som igangværende under skolepraktik.
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. De indgår dog i totaler.
Kilde: Styrelsen for IT og Læring på data fra EASY-P
Dokumentation Lav selv tabel Feedback