Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Praktikpladsstatistik (PRK)
Antal indgåede aftaler år-til-dato fordelt på fællesindgang og aftaletype.
Der medregnes mesterlære og ordinære aftaler, herunder den første aftale i aftaleforløb (kombinationsaftaler og korte uddannelsesaftaler). Også restuddannelsesaftaler medtælles. Delaftaler under skolepraktik samt virksomhedforlagt undervisning medtælles ikke. I opgørelserne accepteres det, at én og samme elev kan indgå mere end én aftale.
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. De indgår dog i totaler.
Kilde: Styrelsen for IT og Læring på data fra EASY-P
Dokumentation Lav selv tabel Feedback