Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Effektmåling af vejledning (VEJ)
Effektmåling af vejledning tager udgangspunkt i elevernes overgang til uddannelse. Overgang til uddannelse belyses ved hjælp af uddannelse og afgangsart samt institution. Elevens bevægelse har således både fra-uddannelse og til-uddannelse hhv. fra-institution og til-institution. Der er også mulighed for at vælge en "Afgangsart", som fortæller hvordan fra-uddannelsen er afsluttet. Efterskolerne er fordelt efter beliggenhed, og det er muligt at gå fra Region til kommune ved at klikke på det lille kryds foran regionen.

Bemærk, at tabellen kun indeholder overgang fra følgende institutionstyper: Efterskoler.

Tabellen viser overgang for elever, der har afsluttet deres 9. kl. i perioden 1/10-2013 - 30/9-2012 (2014). Seneste registerår (2014) er mere usikkert og ikke fuldt sammenligneligt med tidligere år.
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. De indgår dog i totaler.
Kilde: Institutionernes indberetninger til Danmarks Statistik og Styrelsen for IT og Læring samt egne beregninger
Dokumentation Valg af nøgletal Lav selv tabel Feedback