Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Effektmåling af vejledning (VEJ)
Effektmåling af vejledning tager udgangspunkt i elevernes overgang til uddannelse. Overgang til uddannelse belyses ved hjælp af uddannelse og afgangsart samt institution. Elevens bevægelse har således både fra-uddannelse og til-uddannelse hhv. fra-institution og til-institution. Der er også mulighed for at vælge en "Afgangsart", som fortæller hvordan fra-uddannelsen er afsluttet. Til effektmåling af vejledningen er de fuldførte på ungdomsuddannelserne på fra-institutionerne kædet sammen med studievalgscentre.

Tabellen viser overgang for elever, der har afsluttet 9. kl. i perioden 1/10-2013 - 30/9-2014 (2014). Seneste registerår (2014) er mere usikkert og ikke fuldt sammenligneligt med tidligere år.
Statistikansvarlig
Databank support
Telefon: 3587 8872
E-mail: mail

Data
Note: Af diskretionshensyn er celler med færre end 5 individer blændet. De indgår dog i totaler.
Kilde: Institutionernes indberetninger til Danmarks Statistik og Styrelsen for IT og Læring samt egne beregninger
Dokumentation Valg af nøgletal Lav selv tabel Feedback