Undervisningsministeriet

Om databanken/kontakt
Databanken

Databanken indeholder en række faste rapporter på udvalgte nøgletal. De faste rapporter kan du tilpasse efter behov.

Hele uddannelsessystemet fra grundskole til ph.d.
> Elevtal: Bestand, tilgang, fuldførte og afbrudte samt fuldførelsesprocenter (EAK)
> Befolkningens uddannelse og arbejdsmarked (BUA)
> Overgang til uddannelse (EOU)
> Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelsessystemet (GAA)
> Effektmåling af vejledning (VEJ)
> Elevtal - afgangsstatus (EAF)
> Unge i uddannelse (UIU)
> Profilmodel (PRO)
> Profilmodel - Kommuneresultater (PRQ)
> Mertidsforbrug (MER)
Områdespecifikke opgørelser
> 9. og 10. klasses tilmelding til ungdomsuddannelserne (FTU)
> Voksen- og efteruddannelse (VEU)
> Elevtal - grundskole (EGS)
> Hold og personale i grundskolen (HGS)
> Grundskolekarakterer (KGS)


Noter:
- Praktikpladsstatistikken er flyttet til datavarehuset, se mere på uddannelsesstatistik.dk (25-05-2018)
- Elevtal for det videregående uddannelsesområde er fjernet fra Databanken (undtagen i rapporter med overgang til uddannelse). Elevtal for det videregående uddannelsesområde skal fremover findes hos Uddannelses- og Forskningsministeriet eller i statistikbanken.dk. (03-10-2016)
- Alle tal vedrørende gymnasiekarakterer er flyttet til uddannelsesstatistik.dk (08-10-2017)
- AMU-statistikken er flyttet til datavarehuset. Se mere på uddannelsesstatistik.dk (20-12-2018)